Historie

Tilbageblik skrevet ved klubbens 60 års bestående.

Det kan med stor sikkerhed fastslås, at der ikke har været nogen frimærke-klub i Haderslev i den tyske tid. Der er ikke fundet noget skriftlig om en sådan klubs eksistens og nulevende, som også var aktive frimærkesamlere
dengang siger sam-stemmende,
at der ikke var nogen frimærkeklub i byen før Haderslev Filatelistklub blev dannet.

Men der var samlere i byen. Samlere som dyrkede hobbyen for sig selv – dem, har vi for øvrigt mange af endnu –
samlere som ikke havde fundet ud af det hyg-gelige ved klublivet med ligesindede, samlere som ikke havde fundet ud
af det fornuftige i at lære af andres fejltagelser i stedet for selv at betale dyre lærepenge. I dagspressen finder vi tilbud
om udvalg med krigs-frimærker og genforenings-mærker som kan fås Storegade 66. J. Mortensen Naffet 5, tilbyder
200 forsk. Frimærker fra alle lande for 1 kr. plus porto. 50 forskellige nødpenge koster 3 kr. plus porto (1919).

Den 1. november 1921 meddeler Frimærke-Tidende at der er oprettet en lokal klub og en junior klub i Haderslev.
F.-T. var organ for en filatelist-forening der hed ”Skandinavia”. Denne forening afholdt en sammenkomst
8. og 9. oktober 1921 i Haderslev for at oprette en lokalafdeling. 

Det lykkes, men kun med 4 med-lemmer. Denne Skandinavia -forening går hurtigt til grunde. 
Det var nærliggende at tro at pionererne herfra måske var initiativtagerne til den nuværende
klub, men ingen af medlemmernes navne findes i den nuværende klubs medlemslister.

Der sker noget helt andet. Det er mig mundtlig overleveret, at man fra dansk side opfordrede ”nyindvandrede” 
danske embedsmænd til at gøre noget for at fremme klub-og foreningslivet her i landsdelen.

En af disse danske embedsmænd som nu kom til landsdelen, var telegrafingeniør

Hagbart Ejnar Neumann. Han kommer til byen 7. jan. 1922, på prøve til 1. sept. 1922 derefter fastansat. Neumann
tager initiativet og sammen med Oehlenschläger og Iversen opretter han Haderslev Filatelistklub i efteråret 1922.

Det sætter yderligere glans på vores jubilæumsudstilling, når vi ved, 
at Neumann blev født på St. Croix den 10. oktober 1882 – vi fejer altså klubbens 60 år og opretterens 100 år Til lykke .

Den aktive side udadtil, som klubben er velkendt for, kan man god ret sige har været et kendetegn helt fra de første
år. Neumann forflyttes i nov. 1930 til Odense, men forinden har han som formand ført Haderslev klubben ind i
Sydjydsk

Filatelist Union, en sammen slutning af klubberne i Haderslev, Fredericia, Vejle og Kolding. 
Det sker 1929 og Neumann bliver denne unions første formand.

Linien op til i dag er den, at ”Sydjydsk Filatelist Union” i 1932 bliver til ”Dansk Filatelist Union”, som med lidt god vilje
kan siges at ende i ”Dansk Filatelist Forbund”- den nutidige altsamlende danske filatelistorganisation.

Stabiliteten i klubben fremgår tydeligst af, at de fleste formænd og bestyrelses-medlemmer sidder på deres poster
længe. Mere flyvsk har klubben været med hensyn til mødesteder. Det første år der er ført protokol (1926) er der 6
forskellige mødesteder – måske flyttede man efter kaffens kvalitet. Senere er vi groet mere fast.:

 

Teater cafeen 1926 

 

Royal Misionshotel 1926-1932 

 

 

 Carstensens cafe 1926

 

 H.C. Andersens café 1932-1933

 

 

 Høppners hotel 1926

 

  Cafe Dahl 1933-1935

 

 

 Ropers cafe 1926

 

 Krauses hotel 1935-1942

 

 

 Harmonien 1926

 

 Harmonien 1942-1968

 

 

 

 

 20.nov. 1944 “Palæ”

 

 

 

 

 4. marts 1946 “Flensborg”

 

 

 

 

 Pedelboligen Gl. Katedralskole 1968-1971

 

 

 

 

 Harmonien 1971-1975

 

 

 

 

 Aktivitetshuset 1975-1988

 

 

 

 

 Haderslev Katedralskole 1988-2012

 


I 1930-erne var mødepræmierne (3 kr.) noget man gik efter (Iflg. A.S.). flere gange nævner protokollen :2 
medlemmer mødt, de delte mødepræmien og gik hjem.

Fra 1936 til dec. 1941 er klubben i ”dvale” med H. Tuchsen som formand. Grunden er overfor mig opgivet som
uenighed over den politiske udvikling. Sørgeligt at noget sådant kan splitte en hobbyklub.

Laurits Randeriis puster liv i klubben igen ved at indkalde til et møde i dec.1941. Der startes op med en
generalforsamling jan. 1942 og de 11 medlemmer pr. 6. dec. 1941 bliver til 78 aktive pr. 1. april 1942. Under krigen
afbrydes flere møder af luftalarm og nogle møder må afholdes om søndagen i dagtimerne som følge af udgangsforbud.

Klubbens første store udstilling i 1942 sætter vældig gang i samleriet og betydningen kan spores mange år efter i
landsdelen. Derfor syntes jeg, det er af interesse at oplyse, at underskuddet på udstillingen – 1145,13 kr. (mange
penge den gang) blev dækket af en ”Hr. Danielsen”. Sådan stod der i pressen –
men nu kan det afsløres at det var den kendte frimærkehandler Reddersen der levede op til sit navn og ”reddede udstillingen.

Det kulinariske har også haft betydning i vor klub. Protokollen afslører at fest-udvalgene ofte har brugt luppen til at
finde anledninger til kulinariske udskejelser – heldigvis. Kortspil kunne før i tiden afslutte en mødeaften, nu vidner
møde procenten og de mange nye ansigter om, t det er frimærkeinteressen der er i højsædet og jeg vil ønske for
60-års fødselaren at den må få en lang og blomstrende fremtid.

Tak for bistand til Alfred Thomsen.

 Kjeld Thomas Nørgaard